Welkom bij Ral midden-brabant, dÉ site voor bereidende apotheken.

VALIDATIE

 

 


Zoeken

Mail naar RAL Midden-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

HOME

Bereiden is een vak apart. Regelmatig bijscholen en ervaring opdoen zijn belangrijke speerpunten om de kwaliteit van de eigen bereidingen op peil te houden. Met een teruglopend aantal eigen bereidingen blijkt in de praktijk het goed kunnen maken van een farmaceutisch preparaat steeds moeilijker. Hoe weet u dat de kennis en kunde van de assistente nog voldoende is om kwalitatief goede producten te produceren.

Om dit te toetsen heeft RAL Midden-Brabant een aantal validatieprogramma's ontwikkeld:

Validatie Aseptisch Handelen
Validatie Capsulebereiding
Validatie Zetpilbereiding
Validatie op maat

Bij alle validaties ontvangt u een analysecertificaat, met daarin alle testuitslagen. Deze analysecertificaten zijn belangrijke hulpmiddelen om opleidingen en trainingen voor de assistente beter aan te laten sluiten bij het huidige kennis- en ervaringniveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATIE ASEPTISCH HANDELEN

Regelmatig komen bereidingen voor waarbij aseptisch handelingen voorkomen (oogdruppels, cassettes, etc). Om er zeker van te zijn dat het gemaakte product steriel is, is een steriliteittest noodzakelijk. Dit is echter lang niet altijd haalbaar. Een andere mogelijkheid is de werkwijze van de individuele assistente toetsen.

Daarom heeft RAL Midden-Brabant Validatie Aseptisch Handelen ontwikkeld. Het RAL levert u een validatiepakket, met daarin alle benodigdheden om de validatie uit te voeren (materiaal en beschrijving). De assistente moet een bouillon aseptische bijspuiten in een infuuszak. Deze infuuszak moet binnen 6 uur op het laboratorium worden afgeleverd. Na twee weken wordt bekeken of tijdens het bijspuiten besmetting is opgetreden. Dankzij deze validatie kunt u toetsen of de bereidende assistente inderdaad is staat is om aseptische handelingen uit te voeren.

Validatieplan 

Vraag een validatiepakket aan (telefoon, fax, e-mail)
Werk volgens de aanwijzingen het validatiepakket na
Stuur de infuuszak in samen met het speciale validatieformulier
RAL-controle:

                            groei na 7 en 14 dagen

Validatierapport per inzending per persoon (voor meer info klik hier)

Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze validatie geen garantie is voor de kwaliteit van elk gemaakt product. Echter, na het uitvoeren van deze validatie heeft u wel inzichtelijk gemaakt welke assistente in staat is aseptisch te werken. U heeft met deze validatie een instrument in handen om de kennis en kunde van de bereiders binnen uw apotheek te toetsen en bij te sturen daar waar dat nodig is.

De kosten voor het validatieprogramma Validatie Aseptisch Handelen bedragen 12 analysepunten.

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATIE CAPSULEBEREIDING

Steeds vaker blijkt dat het aantal capsulebereidingen binnen de apotheek terugloopt. Hoe houd je het kennis- en ervaringsniveau van bereidende assistenten op peil en hoe kan dit getoetst worden?

Om een antwoord op die laatste vraag te krijgen heeft RAL Midden-Brabant Validatie Capsulebereiding ontwikkeld. Bij deze validatie is gekozen voor een modelstof die lastig te verwerken is in capsules (“springerige” stof, lage dosering). Met deze validatie kunt u op een eenvoudige wijze per assistente inzichtelijk maken of voldoende kennis en kunde aanwezig is om een kwalitatief goede capsule te maken.

Validatieplan

 Modelpreparaat: Capsulae Dexamethason 10 mg (voor meer info klik hier)

Laat 1 charge per persoon maken (normale chargegrootte)

Stuur 10 lege capsules en van de gemaakte charge 10 eenheden in samen met het CBV en het speciale validatieformulier

RAL-controle:

                            gehaltespreiding (n=6) en gemiddeld gehalte
                            gewichtspreiding (n=10) en afwijking t.o.v. theoretisch gewicht
                            uiterlijk (n=10)

Validatierapport (inclusief analyseresultaten) per modelpreparaat per persoon (voor meer info klik hier)

Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze validatie geen garantie is voor de kwaliteit van elk gemaakt product. Regelmatige analytische controle blijft uiteraard noodzakelijk. Echter, na het uitvoeren van deze validatie heeft u wel inzichtelijk gemaakt welke assistente in staat is een kwalitatief goed product te maken. U heeft met deze validatie een instrument in handen om de kennis en kunde van de bereiders binnen uw apotheek te toetsen en bij te sturen daar waar dat nodig is.

De kosten voor het validatieprogramma Validatie Capsulebereiding bedragen 24 analysepunten.

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATIE ZETPILBEREIDING

Steeds vaker blijkt dat het aantal zetpilbereidingen binnen de apotheek terugloopt. Hoe houd je het kennis- en ervaringsniveau van bereidende assistenten op peil en hoe kan dit getoetst worden?

Om een antwoord op die laatste vraag te krijgen heeft RAL Midden-Brabant Validatie Zetpilbereiding ontwikkeld. Bij deze validatie wordt gebruik gemaakt van een modelstof die lastig te verwerken is. De bereide zetpillen worden uitgebreid geanalyseerd. Met deze validatie kunt u op een eenvoudige wijze per assistente inzichtelijk maken of voldoende kennis en kunde aanwezig is om een goed product te maken.

Validatieplan

Modelpreparaat: Suppositoria Paracetamol 360 mg (voor meer info klik hier)

Laat 1 charge per persoon maken (normale chargegrootte)

Stuur van de charge 10 eenheden in samen met het CBV en het speciale validatieformulier

RAL-controle:

                            gehaltespreiding (n=6) en gemiddeld gehalte
                           gewichtspreiding (n=10) en afwijking t.o.v. theoretisch gewicht
  
                         uiterlijk (n=10)
                            homogeniteit (n=3)

Validatierapport (inclusief analyseresultaten) per modelpreparaat per persoon (voor meer info klik hier)

Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze validatie geen garantie is voor de kwaliteit van elk gemaakt product. Regelmatige analytische controle blijft uiteraard noodzakelijk. Echter, na het uitvoeren van deze validatie heeft u wel inzichtelijk gemaakt welke assistente in staat is een kwalitatief goed product te maken. U heeft met deze validatie een instrument in handen om de kennis en kunde van de bereiders binnen uw apotheek te toetsen en bij te sturen daar waar dat nodig is.

De kosten voor het validatieprogramma Validatie Zetpilbereiding bedragen 27 analysepunten.

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATIE OP MAAT

Komt het genoemde preparaat in uw apotheek niet vaak voor en kiest u liever een ander preparaat? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Neem in dat geval contact met ons op zodat wij een offerte op maat voor u kunnen maken.

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYSTATEMENT

Uiteraard is de privacy van uw werknemers gewaarborgd. Rapportage geschiedt alleen aan de aanvrager. Resultaten worden niet aan derden verstrekt. Preparaten anoniem of gecodeerd inzenden kan natuurlijk ook.

naar boven

 

 
 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Ziekenhuis Apotheek Midden-Brabant  -  Postbus 90107 - 5000 LA - Tilburg - Tel. 013-2215662 - Fax. 013-4672819
Reacties naar  webmaster                                                                            Laatste update:   12 augustus 2019